Lelystad

Spelregels aanmelden, betalen en annuleren voor activiteiten

Met ingang van september 2017 is de procedure voor het aanmelden voor activiteiten gewijzigd; je kunt je alleen nog via de website aanmelden. Alleen in bijzondere gevallen (je hebt geen toegang tot internet) is telefonische aanmelding nog mogelijk.  De aanmeldprocedure geldt voor alle activiteiten waarvoor aanmelding vereist is. 

Aanmelden

Aanmelden doe je door het betreffende formulier onder de activiteit  in te vullen. 

Direct na aanmelding krijg je een melding dat je aanmelding door ons ontvangen is. Binnen 24 uur ontvang je een bevestigingsmail met de door jouw ingevulde gegevens. Krijg je die niet, stuur dan een mail naar info(at)lelystad.groei.nl met vermelding van de activiteit waarvoor je je hebt opgegeven. Je ontvangt dan alsnog een bevestiging per mail. 

Voor elke activiteit vul je een apart formulier in. 

 

Betalen

Als er kosten verbonden zijn aan deelname is je aanmelding pas definitief na ontvangst van je betaling op IBAN:  NL34 INGB 0670 6110 42 t.n.v. Afdeling Lelystad Groei & Bloei 
onder vermelding van de activiteit(en) waarvoor je je hebt opgegeven en de naam van de deelnemer(s).

Leden mogen maximaal 1 huisgenoot meenemen tegen het ledentarief .

Het is mogelijk (zelfs wenselijk) om betalingen voor verschillende activiteiten en/of personen te bundelen. 
Wij ontvangen je betaling bij voorkeur vóór de uiterste aanmelddatum. 

De betaling van de meerdaagse tuinenreis loopt niet via G&B Lelystad, maar rechtstreeks via de reisaanbieder.

Extra voordeel voor nieuwe leden
In principe zijn de activiteiten die G&B Lelystad organiseert voor haar leden kostenneutraal, d.w.z. G&B Lelystad verdient er niets aan. Niet-leden betalen altijd € 5,- meer dan de kostprijs. In sommige gevallen wordt een extra ledenkorting gegeven, waardoor het prijsverschil tussen leden en niet-leden nog groter kan worden. Als je als niet-lid deelneemt aan een activiteit en besluit in dezelfde week lid te worden, dan krijg je het totale ledenvoordeel voor de betreffende activiteit van ons cadeau.

Reiskosten bij activiteiten
Onze excursies vinden in het algemeen plaats met eigen vervoer, waarbij de deelnemers met elkaar meereizen. 
Iedere deelnemer betaalt zijn/haar deel van de reiskosten via de excursiekosten. 
De reiskosten worden berekend op basis van € 0,12 per kilometer en op 3 of 4 inzittenden per auto (bij kwekerijbezoeken rekenen wij met 3 inzittenden om meer plaats te hebben voor planten). De uitkomst wordt naar boven afgerond naar een handzaam bedrag. De penningmeester verdeelt na afloop de reiskosten evenredig over alle bestuurders uit de carpool.
Ga je op eigen gelegenheid dan betaal je geen reiskosten en krijg je ook geen vergoeding.

 

Afmelden

Afmelden vóór de uiterste aanmelddatum kan alleen via e-mail aan info(at)lelystad.groei.nl. Afmelden na de uiterste aanmelddatum kan alleen telefonisch bij de contactpersoon die staat vermeld bij de activiteit.

Bij afmelding vóór de uiterste aanmelddatum vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.
Bij afmelding na de uiterste aanmelddatum worden alleen de door ons gemaakte kosten in rekening gebracht.
Bij afwezigheid zonder afmelding vindt er geen restitutie plaats.

Bij verhindering op het laatste moment telefonisch afmelden bij de contactpersoon, zodat de rest van de deelnemers niet onnodig hoeft te wachten op de parkeerplaats of op de workshoplocatie.

Je mag je altijd laten vervangen door iemand anders! De naam van de vervanger geef je per mail of telefonisch door. Afrekenen met de vervanger van de reeds gedane betaling voor de cursus en/of excursie dient de deelnemer zelf te regelen. Het eventuele verschil tussen wel of geen lid moet dan wel worden verrekend met Groei&Bloei Lelystad.

De door ons georganiseerde activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname. Mocht een bepaalde activiteit niet door kunnen gaan, dan stort de penningmeester het reeds betaalde bedrag terug.

 

Privacy, persoonsgegevens, AVG

Bij aanmelding verwijzen wij naar het Privacy Statement van Groei & Bloei, waarin vermeld staat hoe wij persoonlijke gegevens verwerken. Deelname aan onze activiteiten impliceert te alle tijde dat je hiervan op de hoogte bent en hiermee akkoord gaat. 


 
Lelystad, augustus 2017