Activiteiten & Actueel

De Nationale Kampioenschappen Bloemschikken 2010 en wat daaruit kan voortvloeien….

 

Dit jaarlijks terugkerend gebeuren van Groei & Bloei werd dit jaar mede georganiseerd door de afdeling Nijmegen. Op 24 – 26 september j.l bleek de locatie van scholengemeenschap Helicon in deze plaats een uitstekende accommodatie voor ‘topsport’.

Complimenten aan Helicon en aan de afdeling Nijmegen.

‘Topsport’, want zo mag deze vorm van creativiteit met bloemen en planten rond een centraal thema m.i wel genoemd worden.

Het was absoluut een genot om zaterdags de ronde te maken langs enige honderden bloemstukken. Ook de puntenscores met hun motiveringen zijn altijd weer aardig om te lezen. Een constante ‘worsteling’ tussen objectieve criteria en subjectieve indrukken. Jureren is absoluut een vak.

Extra bijzonder voor ons als afdeling was dit jaar het meedoen van een van onze leden. Reny Jonker wist met een prachtige creatie (zie foto) een prijs in de middengroep te realiseren. Uiteraard feliciteert het bestuur van Groei & Bloei Lelystad Reny van harte met dit resultaat.

Maar er is nog een andere reden om Leny te complimenteren. Het feit dat zij de stap gezet heeft om überhaupt mee te gaan is dat compliment waard.

Dit krijgt een ‘sneeuwbaleffect’ . Inmiddels – met dit als aanleiding - zijn er een aantal reacties in onze ‘Groei & Bloei ‘ omgeving die aangeven dat er mogelijk door onze afdeling op een of andere manier aandacht geschonken zou moeten worden aan ‘Bloemschikken in de brede zin’ .

Dit kan daarmee van alles zijn. Van het in Lelystad organiseren van een cursus tot het gaan organiseren van gezamenlijk bezoek aan dit soort activiteiten. enz , enz.

Hiermee wil ik dan ook graag een oproep doen aan leden en belangstellenden om zich bij mij te melden met uw suggesties en ideeën. En mogelijk hebt u al wel een concreet voorstel.

Namens het bestuur van Groei & Bloei Lelystad houd ik mij aanbevolen voor uw reacties.

Met vriendelijke groet,

Gert Kolstee

Wijngaard 6  Lelystad

06  53667284

Gert.kolstee(at)kpnmail.nl

Klik even op de foto's om ze te vergroten.  

meer
17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST