Lelystad

Lezing door de bijenvereniging en de jaarvergadering 2022 op woensdag 15 juni

 

Voorafgaand aan de jaarvergadering krijgen we een presentatie door de bijenvereniging Oost Flevoland. Ze zijn, net als wij, verbonden aan Natuur en Milieu Federatie Flevoland, kortweg NMFF waarvan we de ruimte in de Duurzaamheidwinkel gebruiken.

Willem Boers, de voorzitter van deze bijenvereniging, gaat ons iets vertellen over het wel en wee van de bijen en hoe we door middel van tuin- en drachtplanten het de bijen naar de zin kunnen maken. Dat laatste is hard nodig omdat de bijenpopulaties de laatste jaren sterk achteruit gaan. Zoals jullie vast wel weten, zonder bijen geen gewassen en zonder gewassen kan de mens ook niet overleven. Belangrijke beestjes dus.

De lezing begint om 19.30 uur en om 20.30 uur hebben we een half uur pauze waarin we een drankje schenken.

Wij nodigen jullie uit om de jaarvergadering bij te wonen, deze is alleen toegankelijk voor leden. Op het programma staan de algemene en financiële verantwoording over 2020-2021, activiteiten en begroting voor 2022 en de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Sanne Hart heeft per 1-1-2021 haar functie als bestuurslid neergelegd en Cobie van der Wal treedt bij de jaarvergadering af. Joke Meijer en Petra Bergsma zijn begin maart officieel toegetreden tot het bestuur. Tjoukje Wijnstra stelt zich beschikbaar als nieuwe bestuurder. Indien jullie bezwaar hebben tegen aanstelling van Tjoukje Wijnstra dan vernemen wij dat graag schriftelijk met een toelichting. Uiteraard kunnen jullie ook tegenkandidaten voorstellen zodat sprake kan zijn van echte verkiezingen. Ook dat moet schriftelijk met een intentieverklaring van de kandidaat in kwestie. Bezwaren en/of aanmeldingen kun je indienen vóór 1 juni 2022 via mail (info@lelystad.groei.nl) of post (Secretariaat Groei&Bloei, Kamp 27 9, 8225 EK Lelystad).

Zoals in de laatste jaarvergadering is gevraagd, stellen wij de stukken voor de jaarvergadering in de week ervoor aan jullie beschikbaar. Je ontvangt de stukken thuis na schriftelijke aanvraag via de bovengenoemde adressen. Je aanvraag moet uiterlijk 1 juni in ons bezit zijn. Wil of kun je de jaarvergadering niet bijwonen dan kun je schriftelijk reageren. Je reactie wordt dan meegenomen in de verslagen en je stem telt ook mee.

 

Datum: 15 juni

Tijd: Zaal open om 19.15 uur, start om 19.30 uur

Locatie: Duurzaamheidswinkel Stadhuisplein 51 Lelystad

Kosten: Gratis voor leden, niet-leden (alleen toegang tot de lezing) betalen € 5,-. Inclusief een consumptie.